O časopisu

O časopisu

PRAXE je odborný online časopis pro nelékařské profese. Odbornost, zkušenosti a PRAXE členů redakční rady přináší zcela nový rozměr podávání informací a nový způsob publikování o zdravotnictví, respektive o problematice nelékařských profesí. Cílem časopisu je podávání informací ze zdravotnictví, dát prostor pro multioborovou diskuzi, seznamovat s výsledky vědecké práce nelékařů, podpora kampaní, které mají za cíl podporu prestiže nelékařů. Chceme přispět ke spolupráci mezi nelékařskými profesemi.

Odborní partneři

Děkujeme za podporu