Ilona Antoníčková

Jméno a příjmení: Mgr. Ilona Antoníčková

Hlavní pracoviště: Neonatologie FN Olomouc, FZV UP Olomouc

Profese: Dětská sestra 

Mgr. Ilona Antoníčková, vystudovala sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně, specializaci v pediatrii a intenzivní péči v pediatrii na NCONZO, certifikované kurzy v bazální stimulaci, paliativní péči, komunikaci a mnoha dalších. Pracuji jako dětská sestra na neonatologii, zároveň učím bakaláře na FZV, ošetřovatelství v pediatrii, přednáším na odborných konferencích, pracuji v ČAS jako předsedkyně skupiny pro vzdělání.  Svoji práci mám ráda, veškerou svou činností v práci i mimo ni se snažím o zavádění nových postupů v ošetřování dětí a o zviditelnění dětské sestry ve společnosti.