Ondřej Doskočil

Jméno  a příjmení: Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. 

Hlavní pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Profese: Nemocniční kaplan

Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. (*1977 v Hradci Králové) vystudoval na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích učitelství latiny a historie na Pedagogické fakultě a učitelství náboženství a etiky na Teologické fakultě, kde následně navázal doktorským studiem v oboru Teologická antropologie a etika. Od roku 2001 působí jako odborný asistent na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (ZSF JU), kde vyučuje především zdravotnickou etiku a latinu. V současné době zastává na ZSF JU funkci proděkana pro akademické záležitosti. Od roku 2018 působí jako nemocniční kaplan v Nemocnici České Budějovice, a.s. Je členem výboru Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR a koordinátorem katolických nemocničních kaplanů v českobudějovické diecézi.