Drahomíra Filausová

Jméno a příjmení: PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D. 

Hlavní pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Profese: Porodní asistentka

PhDr. Drahomíra Filausová, Ph.D. (*1967 v Českých Budějovicích) vystudovala na 3. LF UK v Praze obor Zdravotní vědy, na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vystudovala  obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby a na stejné fakultě  absolvovala doktorské studium v oboru Ošetřovatelství. Na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích působí od roku 2001, nejprve pracovala jako asistentka a od roku 2004 jako odborná asistentka, po celou dobu svého působení na této fakultě se věnuje vzdělávání v oboru Porodní asistentka. Od roku 2009 pracuje jako porodní asistentka v Nemocnici České Budějovice, a.s.