Eva Hlaváčková

Jméno a příjmení: Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Hlavní pracoviště: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Profese: Dětská sestra

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. (*1961 v Pardubicích), vystudovala Střední zdravotnickou školu v Pardubicích, obor Dětská sestra, učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy na Palackého univerzitě v Olomouci a na Lékařské fakultě v Hradci Králové doktorské studium v oboru Hygiena  a preventivní lékařství. Od roku 1993 se věnuje vzdělávání nelékařských profesí, zejména všeobecných sester. Od roku 2002 pracuje na Univerzitě Pardubice. Ve své práci se zabývá historií a současnou problematikou ošetřovatelství, kvalitou ošetřovatelské péče, kvalitou života, psychologickými souvislostmi ošetřovatelské péče a komunikací.