Anna Krátká

Jméno a příjmení: PhDr. Anna Krátká, Ph.D.

Hlavní pracoviště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Profese: Všeobecná sestra

Anna Krátká (*1955 v Uherském Hradišti) od roku 1972 do roku 1995 pracovala v nemocnici ve Zlíně (nyní Krajská nemocnice Tomáše Bati) jako pomocnice, sanitářka, později sestra a sestra specialistka pro endoskopické vyšetřovací metody, nyní ve stejné nemocnici pracuje na DPP. Vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogické fakultě obor Učitelství pro střední zdravotnické školy (Mgr.), doktorské studium v oboru Pedagogika  absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.) a rigorózní zkoušku v oboru Ošetřovatelství na Trenčianské univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně (PhDr.). Angažovala se při vzniku vysokoškolského studia sester na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), kde od stejného roku zastává pozici odborné asistentky. Na Fakultě humanitních studií UTB vykonávala funkci ředitelky Ústavu ošetřovatelství a 10 let působila v pozici proděkanky pro celoživotní vzdělávání a praxe. Zaměřuje se na rozvoj osobnostních a profesních kompetencí studentů (především odpovědnosti) a sester z praxe,  a to s cílem humanizace ošetřovatelského povolání.