Jana Maňhalová

Jméno a příjmení: Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.

Hlavní pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Profese: Všeobecná sestra