Markéta Moravcová

Jméno a příjmení: Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

Hlavní pracoviště: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Profese: Porodní asistentka

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. (*1974 v Pardubicích) vystudovala na Střední zdravotnické škole v pomaturitním studiu studijní obor Porodní asistentka, na Univerzitě Palackého v Olomouci na Pedagogické fakultě studijní obor Učitelství zdravotních a sociálních předmětů pro středí odborné školy. Doktorské studium absolvovala na Karlově univerzitě, Lékařské fakultě v Hradci Králové v oboru Hygiena, preventivní lékařství. Od roku 2005 působí jako asistentka, později odborná asistentka na Fakultě zdravotnických studií, Univerzity Pardubice, kde vyučuje především porodní asistenci. Od roku 2007 zastává funkci vedoucí katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce. Od roku 1994 je zaměstnána v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. v Pardubické nemocnici jako porodní asistentka. Od roku 2016 je členkou prezidia pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu České komory porodních asistentek, z.s. Od roku 2014 je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání v porodní asistenci zřízené Ministerstvem zdravotnictví České republiky.