Eva Procházková

Jméno a příjmení: PhDr. Eva Procházková, PhD.

Hlavní pracoviště: Erwin Böhm Institut

Profese: Pedagog

PhDr. Eva Procházková, PhD.aktivně propaguje humanizaci péče o seniory na základě práce s biografií klienta a to formou vzdělávání, konferencí a své činnosti na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se vědeckovýzkumným aktivitám v oblasti geriatrie a gerontopsychiatrie v České republice a také v zahraničí v rámci spolupráce s prof. Erwinem Böhmem.