Kateřina Ratislavová

Jméno a příjmení: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Hlavní pracoviště: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

Profese: Porodní asistentka

Mgr. Kteřina Ratislavová, Ph. D. pracovala více jak 10 let jako porodní asistentka na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Dále se věnovala studiu Psychologie a rodinné výchovy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2002 působí ve školství. Jako odborná asistentka se podílí na výuce studentek oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Ve své disertační práci v oboru Ošetřovatelství se věnovala problematice psycho-socio-spirituální podpory ženám při perinatální ztrátě. V současné době je viceprezidentkou České komory porodních asistentek, z.s.