Marie Trešlová

Jméno a příjmení: PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Hlavní pracoviště: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Profese: Všeobecná sestra, pedagog

Je všeobecná sestra se zaměřením na ošetřovatelství v chirurgii. Přes 20 let  působí  ve vzdělávání sester. V současnosti vyučuje Komunikaci, Kardiochirurgii a didaktiku ošetřovatelských předmětů. účastní se supervizí klinické praxe. Je členkou výzkumných projektů, domácích i zahraničních konferencí, což jí umožňuje prezentace i publikaci získaných výsledků. Jejím zájmem je zkvalitňování ošetřovatelské péče.