Blog

Zdravotnická dokumentace – dobrý sluha nebo zlý pán?
Aktuality

Zdravotnická dokumentace – dobrý sluha nebo zlý pán?

Zdravotnická dokumentace, téma, o kterém se hovoří na sesternách, lékařských pokojích, denních místnostech, poradách, odborných seminářích, konferencích, píše se o něm v odborném tisku, řeší se v médiích, odborných společnostech i v politice. Zdravotnická dokumentace je důkazem péče o pacienta, předmětem auditů, tvrdým oříškem manažerů, dennodenním chlebem zdravotníků a často i příčinou jejich nespokojenosti. Přebujelá, duplicitní, nesmyslná,…